Plébános

kerekes-laszlo-plebanosNt. Dr. Kerekes László,

szentszéki tanácsos, plébános

  1.  Személyi adatok

Születési dátum és hely: 1968. július 23, Kézdivásárhely

  1. Tanulmányok

Tanulmányait Gelencén kezdi meg, majd Kézdivásárhelyen folytatja, és 1986-ban érettségizik a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. A kötelező katonai szolgálat után 1987-ben megkezdi filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. Előljárói 1990-ben tanulmányai folytatására Budapestre küldik a Központi Papnevelő Intézetbe. Itt fejezi be teológiai tanulmányait 1992-ben. A teológiai tanulmányai után előljárói az ottawai Saint Paul Egyetemre (Kanada) küldik egyházjogi tanulmányokra, ahol 1994-en kánonjogi licenciátust szerez. 1993-ban szentelik pappá Gelencén a Szent Imre templomban. Előljárói 2000-ben ismét az ottawai Saint Paul egyetemre küldik, hogy befejezze tanulmányait. 2004-ben egyházjogi doktorátussal hazatér.

  1. Szolgálati helyek, tapasztalatok 

1994-2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság bírósági helynöke, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Fegyelmi Prefektusa, és kánonjogot tanít a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. 1996-tól ugyanitt beszédművészetet, retorikát, homiletikát és pedagógiát is tanít. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratának, a Studia Theologica Transsylvaniensia-nak elindítója és társalapítója. 2000 decemberben szentszéki tanácsos címet kap. Jelenleg a gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bírósági helynöke, és Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánia plébánosa.

  1. Fontosabb közlemények:

– Egyházi Alkotmányjog, Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola, Levelező tagozat, Gyulafehérvár, 1995.

–  „Új pápai dokumentumok: Apostolos suos, Ad tuendam fidem motu proprio és Dies Domini apostoli levél” , in Keresztény Szó

–  „Melyek az egyházi hivatalok betöltésének és elvesztésének módjai?” , in Keresztény Szó

–  „Egyházi rendelkezések kánoni jelentősége”, in Studia Theologica Transsylvaniensia 1 (2000).

–  „A papi hivatás kánonjogi elemei ”, in ibid., 3 (2002).

– A címzetes püspök intézményének kialakulása és kánoni szerepe, in ibid. 4 (2003).

– Nemzeti plébániák és kulturális javaik Egyházjogi szempontok, in ibid, 5(2004).

–  „Liturgiam authenticam Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció új utasítása a liturgikus szövegek élőnyelvi (népnyelvi) fordításáról” , in Keresztény Szó, július/2001

– Egyházi Törvények a 21. század küszöbén, in Keresztény Szó, szeptember/2001

– Egyházi Törvények az ördögűzésrol, Keresztény Szó, december/2001

–  „Misericordia Dei”  Új pápai dokumentum a szentgyónásról, in Keresztény Szó, június/2002

– A pluri-intenciós szentmise legitimációja, in Keresztény Szó, augusztus/2002

–  „Zéró tolerancia vagy hamis bocsánat? Egyházi törvényhozás és az amerikai botrányok” , in Keresztény Szó, október/2002

– Katolikus egyházak és törvényeik, in Keresztény Szó, február/2003

– Kiegészítő egyházi törvények és jogfejlődés a Keleti Egyházak Kánonjainak Kódexében, in Keresztény Szó, április/2003

– A törvényt befogadó közösség avagy Milyen lesz A jövő egyháza?, in Keresztény Szó, november/2003