Rózsafűzér Csoport

Rózsafűzér Csoport

Bizonyára mindenkit foglalkoztatott már egy “fülbemászó” dallam, valamilyen egyszerű, rövid melódia, amely valósággal befészkelte magát a tudatába. Fütyülte, zümmögte, dünnyögte, énekelte csendesen magában vagy fennhangon a dallamot. Általa lelki egyensúlyát és nyugalmát fejezi ki az ember. Biztonságban érzi magát.

Az ilyen ismételgetés értékét és hatását jól ismerik az orvosok, pszichológusok csakúgy, mint a különféle vallások papjai és hívei. A kereszténység is élt ezzel az eszközzel, hogy teret és békességet teremtsen, amelyben közeledni lehet Istenhez.
A rózsafűzér a nyugati egyház klasszikus ismétlő imádsága. Tömör formában kifejezett titok kerül a középpontjába. A tízszer megismételt Üdvözlégy teremt meditatív hangulatot. A négyszer öt klasszikus rózsafuzértitok Jézus életét és tetteit fejezi ki: az örömteli titkok emberré válását, a világosság titkai az Ő tetteinek ragyogását, a fájdalmasak szenvedéseit, a dicsőségesek megdicsőülését, mely Máriával együtt egyszer a mi osztályrészünk is lesz.

Akkoriban, amikor a kései középkorban a rózsafűzér elnyerte a mai formáját, az Üdvözlégy csak az angyal és Erzsébet köszöntéséből állt. A hívő nép által később hozzáadott könyörgésben: “Asszonyunk Szűz Mária…”, a keresztény imádság egy harmadik eleme jutott kifejezésre. Ez a könyörgés a keresztény hívő útjának döntő pillanatát fogalmazza meg: “most és halálunk óráján”. Minden “most” nyitva áll a halál órájának végső “most”-ja előtt, amikor végleg találkozunk Istennel. A keresztény hívő imádkozás közben is úton van.

E hármas felépítés: a meditatív előkészület, a Jézushoz való fordulás és az út nyitottsága emelte a rózsafűzért a keresztények kedvelt imádságává. Különösen zarándokutakon, a szemlélődés és céltudatosság légkörében kap hangot igazán az elmélyült nyugalom és az Istenhez való fordulás a könyörgésben.

Ez az elmélkedő, könyörgő magatartás szinte magától értetődően fordul Mária felé. A Lukács evangéliumának a Jézus gyermekkorát elbeszélő részének sorai: “Mária meg mind emlékezetébe véste az angyal és tizenkét éves fiának szavait, és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk”, a rózsafűzér imádkozásában teljesedik ki. Fontos üzenetet tartalmaz az a stílusbeli fogás, hogy János apostol azzal kezdi Jézus tetteinek bemutatását, hogy Mária visszavonul, és csak a kánai mennyegzőn tűnik fel Jézus mellett; és azzal zárja földi tevékenységét, hogy Mária a Fia örökébe lép: “Asszony, nézd a fiad!” A rózsafűzér Mária-vonatkozása tehát teljesen bibliai alapon nyugszik.

Igen sokféle lehetőség kínálkozik e szemlélodő ima megszerettetésére. Merni kell a rózsafűzért – talán megváltoztatott formában – olyan köröknek is bemutatni, amelyek talán más útakat keresnek. Erre lehetőséget adhat egy zarándokút, tehát az imádkozás a meditatív mozgás közben, a léptek ritmusa és a közös tárgyi cél felé való igyekvés közben. A tartalomból is ki lehet indulni, egy “titkot”, egy kérést, egy rászoruló személyt belehelyezni az Üdvözlégy tízsoros ritmusának meditatív terébe…

A dicsőséges rózsafűzér titkai
• A bevezető három Üdvözlégyre:
1. …aki gondolatainkat igazgassa;
2. …aki szavainkat vezérelje;
3. …aki cselekedeteinket kormányozza;
• A tizedekre:
1. …aki a halálból feltámadt. (hit)
2. …aki a mennybe felment. (remény)
3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte. (szeretet)
4. …aki téged, Szent Szuz a mennybe fölvett. (örök boldogság)
5. …aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. (Mária tisztelete)

A világosság rózsafűzér titkai
• A tizedekre:
1. …aki a Jordán vizé-ben megkeresztelkedett.
2. …aki a kánai mennyegzőn kinyílvánította isteni erejét.
3. …aki meghirdette Isten országát.
4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. …aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

Az 1800-as évektől működnek pápai áldással a Rózsafuzér Társulatok. Indulásakor kell húsz buzgó lélek, akik komolyan megígérik, ogy naponta egy tizedet elimádkoznak, azt amelyik abban a hónapban nekik jutott a “titokváltásnál”. A titkokat minden hónapban (legtöbbször első vasárnap) cseréljük. II. János Pál pápa is fáradhatatlan a rózsafüzér imádkozására való buzdításban. Neki köszönhetjük a Világosság-rózsafűzér bevezetését. Az Ő ösztönzésére kezdődött a rózsafűzér éve, mely 2003 októberében ért véget. A fiataloknak azt üzente: “Ne szégyelljétek azt, hogy a Szentolvasót imádkozzátok egyedül vagy iskolába, egyetemre menet az utcán avagy járműveken utazva. Ne habozzatok és ajánljátok otthon is a családban közös imádságul, megerősíti a családtagok kötelékét. Ez az imádság segítséget nyújt abban, hogy erősek legyetek a hitben, állhatatosak a szeretetben, örömteliek és kitartóak a reményben.” Vegyük minél többen kézbe a Szentolvasót és értsük meg, hogy az út “per Mariam ad Jesus”Márián keresztűl vezet Jézushoz.

Vikol Erzsébet