Kamilliánus Csoport

Kamilliánus Csoport

Ez a lelkiségi szervezet, amely egybegyűjti mindazokat, akik meghívást éreznek arra, hogy Lelliszi Szent Kamill karizmája szerint tanúságot tegyenek az Úr szeretetéről a betegek és a szenvedők iránt. A Kamilliánus-család élete és tevékenysége az irgalmas Jézus példáján, az evangéliumon, az Egyház tanításán és a Kamilliánus Rend lelkiségén alapszik. Alapítója Szent Kamill (1550-1614), aki maga is súlyos beteg volt és évtizedeken át teljes elkötelezettséggel szolgálta a betegeket, mint betegápoló kórházi adminisztrátor, majd lelkipásztor. Hogy a betegeknek állandó segítséget biztosítson, betegápoló és gondozó rendet alapít, a Kamilliánusok Rendjét. Ruhájukon piros keresztet viselnek. A Rend segítségére alakult meg a “Világi Kamilliánus Család”, mint a szenvedők szolgálatának leghatékonyabb és legidőszerubb módja.

A mi családunk 10 éve muködik 3 csoportban, a csoporttagok tudják, hogy Isten arra hívta meg őket, hogy Jézusnak a betegekre irányuló szeretetét továbbsugározzák, mégpedig imájuk és fizikai segítségük által. Havi rendszerességgel találkozunk, ilyenkor együtt imádkozunk, elmélkedünk, beszámolunk a vállalt feladatok teljesítéséről és arról, hogy gyakorlati módon hogyan szolgáltuk a szenvedőket, magányosokat, betegeket otthonukban és a kórházban. Sajnos ezek száma egyre növekszik és a gondozás valamint a társadalmi támogatás mellett arra is rászorulnak, hogy valaki a közelükben legyen: erőt, reményt és bizakodást öntsön beléjük, segítsen megtalálni életük értelmét.

Az aratás nagy munkájában szükségünk van újabb munkatársakra a Kamilliánus Családban, ezért szeretettel várunk mindenkit, aki az alábbi gondolatot magáévá tudja tenni: “Ha örömmel tudsz másokon segíteni, ha Krisztus példája szerint akarsz élni és gondolkodni, ha szívesen dolgozol munkatársakkal, ha nagy szeretet él benned a szenvedők iránt, akkor megtalálod hivatásodat a Kamilliánusok nagy családjában.”

Úr Jézus Krisztus, te átmentél a kínszenvedésen és a halálon,
és ezt a megváltás eszközévé tetted.
Add, hogy a mi szenvedésünk is áldást hozzon
mindazoknak, akikért felajánljuk!
Adj a betegeknek egészséget és az elhagyottaknak bátorságot
és bizalmat – az életuntaknak vigaszt és bizakodást –
a haldoklóknak belenyugvást akaratodba!
Adj a szellemileg károsodottaknak megértést támogatást és
elfogadást – a szomorkodóknak hálát és örömet –
a csüggedőknek hitet és reményt!
Az orvosoknak okosságot és ügyességet – a nővéreknek
körültekintést és szeretetet –
a hozzátartozóknak türelmet!
Uram, áldj meg minket és add,
hogy benned otthonra találjunk!

Uram, te itt élsz közöttünk és jelen vagy a szenvedő és szerető emberekben. Kísérsz bennünket, mint az emmauszi tanítványokat, felkarolsz minket, és megadod az erőt, hogy másoknak is hirdethessük a megváltás örömhírét. Segíts mindazoknak, akik a “kamilliánus családban” barátilag együtt vannak! Őrizd meg őket Szent Kamill szellemében és buzgóságban, hogy összetartsanak mint egyetlen család, középpontjában Teveled!

Farkas Ilona