Imacsoport

 Boldog Özséb Imaközösség

A Boldog Özséb Imaközösség az 1997-98 óta tartott Élet a Lélekben szemináriumon részt vett tagokból alakult ki. A szemináriumot elvégzettek tovább akarták folytatni azt, amit addig megéltek. Az alkalmat mindig imával kezdjük, ezt tanítás követi, rendszerint egy bibliai részről, majd kiscsoportokban ezt megbeszéljük.

Minden hónap utolsó találkozóján közbenjáró alkalmat tartunk különböző problémákért: abortuszért, betegekért, orvosokért, alkoholistákért, városunk lelki megújulásáért, plébániánkon müködő közösségekért stb.

Évente tartunk Élet a Lélekben szemináriumot, Fülöp-kurzust, lelkigondozói-kurzust; országos találkozókon veszünk részt; kapcsolatot tartunk fenn a más városokban lévő, a megújuláson belül muködő közösségekkel.

A közösség célja, hogy az emberek közelebb kerüljenek Istenhez. Igyekszünk továbbadni azt, amit mi megtapasztaltunk.

Mindenkit szeretettel várunk!