Heti programunk

HIRDETÉSEK – 2018. február 18, Nagyböjt 1. vasárnapja

 A múlt vasárnapi gyűjtésünk a Főegyházmegyei ifjúsági lelkipásztori szolgálat támogatására 326 lej volt. A jó Isten fizesse!

 • szentmisék sorrendjét megtaláljuk a hirdetőtáblákon, de olvashatjuk az internetes oldalunkon is: a www.boldogozseb.ro oldalon.
 • A kórházi kápolnában ma du. 3 órakor, jövő vasárnap de. 11 órakor lesz szentmise.
 • Csak a reggeli szentmiséken!!! Ma, a déli szentmisén a 34. sz. Gábor Áron Cserkészcsapatunk alapítójáról, Lord Baden Powell-ről emlékezik meg.
 • A plébániai programjainkat szeretettel ajánljuk!
 • Február 22, Csütörtök este 7 órára szeretettel várjuk a Házas Hétvége Mozgalom tagjait a házaspárokat egy nagyböjti ráhangolóra, együttlétre.
 • A nagyböjti időben minden pénteken és minden vasárnap du. 4:15 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomunkban. Nagyböjt I. Vasárnapján a keresztutat aministránsok és gyerekek végzik, Nagyböjt II. vasárnapján a Skapuláré Társulat végzi.
 • Minden hónap 2. szombatján ÖZSÉB NAP lesz: egy lelki délelőtt a felnőttek számára!
 • Minden hónap negyedik szombatján, így  – február 24-én Szentségimádási iskola lesz. Este 7 órára várjuk szeretettel az érdeklődőket, majd ezt követi a szokásos vasárnap esti csendes szentségimádás
 • Március 9-10-11, péntektől vasárnapig Jegyes hétvégét szervezünk házasságra készülő fiataloknak!!! Jelentkezni lehet a plébánián!!!
 • Április 9-14 között zarándoklatot szervezünk Medugorjeba. Ára 160 euro, ami mindent tartalmaz. Iratkozni lehet a plébánián vagy H.A tisztelendő úrnál.
 • MEGJELENT az Imaiskola kiskönyv és az 50 nap Jézussal című könyv. MEGVÁSÁROLHATÓ A KIJÁRATNÁL!
 • Kérjük kedves híveinket, támogassák a plébániánk által, a kiközösségeink támogatására létrehozott Beatus Eusebius Egyesületünket az évi jövedelemadójuk 2%-ával. Ennek segítségével sikerült a múlt évben megszervezni a nyári táborokat, és megannyi közösségi programot. Ez nem kerül semmibe…, nekünk pedig nagy segítség.Egy kis öntudattal és áldozattal csodák történnek. A kitöltendő formula az Élő vízforrás közepében: hozzuk be a plébániára.
 • Csöndes óra az Oltáriszentség előtt: minden szombaton este 8-9-ig szentségimádás van a templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit, aki lelki felüdülésre vár!!!
 • Gondoskodjunk betegeinkről: Hívjuk a lelkipásztorokat a betegek szentségének kiszolgáltatására.

Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten házassági évfordulójukatszületés- vagy névnapjukat ünneplik. Isten éltesse sokáig mindannyiukat egészségben és lelkiekben!!!