Heti programunk

HIRDETÉSEK – 2018. április 22, Húsvét IV. vasárnapja

Hivatások vasárnapja

 • jövő heti szentmisék sorrendjét, megtaláljuk a hirdetőtáblákon, valamint holnap délelőttől a hirdetésekkel együtt olvasható a web oldalunkon a www.boldogozseb.rooldalon.
 •  kórházi kápolnában ma, április 22-én, húsvét IV. vasárnapján de. 11 órakor, jövő vasárnap du. 3 órakor lesz szentmise.
 • Megjelent plébániánk jubileumi imakönyve, amit szeretettel ajánlunk! Megvásárolható a kijáratoknál, a sekrestyében és a plébánián. Ára 10 lej.
 • A jövő héten folytatjuk a gyermekek plébániai foglalkozását!!! Nagyon kevesen járnak! Bíztassuk őket!!!
 • Április 17 től egy gyógyító lelkigyakorlat kezdődött templomunkban, minden kedden este 7 órától.
 • Szent Antal Kilenced a Boldog Özséb templomunkban: Páduai Szent Antal ünnepe (június 13) előtt kilenc kedden át a szentmise előtt elvégezzük a Szent Antal ájtatosságot, majd rövid prédikáció. Mindenkit várunk szeretettel!
 • Oltáriszentség Iskola: április 28, szombaton este 7 órától!
 • Április 29, jövő vasárnap du. 5 órakor lesz a bérmálás az egyházközségünkben. A bérmálkozók számára a próbák: csütörtökön este 7 órakor, valamint pénteken este 7 órakor a bérmaszülőkkel együtt. Utána gyónási lehetőség is lesz. A bérmálandók gyóntatása szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a csoportok szerint. A szülők számára gyónási lehetőség lesz szombaton este 7-8-9-től az egész órákban.
 •  Jövő vasárnap, a bérmálás miatt elmarad az esti 7-es szentmise!!!
 • Május első hétvégéjén lelkigyakorlatot tartunk a gyászolóknak. A részletekért érdeklődjünk Hajlák Attila tisztelendő úrnál!
 • Csöndes óra az Oltáriszentség előtt: minden szombaton este 8-9-ig szentségimádás van a templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit!!!
 • Gondoskodjunk betegeinkről: Hívjuk a lelkipásztorokat a betegek szentségének kiszolgáltatására.
 • Kérjük kedves híveinket, támogassák a plébániánk által, a kisközösségeink támogatására létrehozott Beatus Eusebius Egyesületünket az évi jövedelemadójuk 2%-ával. Ennek segítségével sikerült a múlt évben megszervezni a nyári táborokat, és megannyi közösségi programot. Ez nem kerül semmibe…, nekünk pedig nagy segítség.Egy kis öntudattal és áldozattal csodák történnek. A kitöltendő formulákat megtaláljuk az újságos kisasztalon.

Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten házassági évfordulójukatszületés- vagy névnapjukat ünneplik. Isten éltesse sokáig mindannyiukat egészségben és lelkiekben!!!