Havi programunk

2019 április – májusi programjaink

  • Április 14, Virágvasárnap – du. 4:15 órakor keresztúti ájtatosság a templomban. Vezetik a családosok.
  • Április 15-16-17, Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda: 3 napos lelki előkészület Húsvétra, TRIDUUM. A nagyheti szentmisék és szertartások este 6 órakor kezdődnek, prédikációval.
  • Április 18, Nagycsütörtök Szentmise az utolsó vacsora emlékére: 18 órakor, majd szentségimádás.
  • Április 19, Nagypéntek. A nagypénteki szertartás 18 órakor kezdődik.
  • Április 20, Nagyszombat – a Szentsír látogatása de. 10 órától. A Húsvét Vigiliájának szertartása: 20 órakor kezdődik. Április 21, Húsvétvasárnap – a szentmisék sorrendje: reggel 8 (utána ételszentelés), 10, 12, 17 és 19 órakor.
  • Április 22, Húsvéthétfő – a szentmisék sorrendje: de 10 és 12 órakor. Elmaradnak a délutáni szentmisék. Április 22, hétfőtől április 25, csütörtökig GÁVEZ, a Gábor Áron Cserkészcsapat vezetőinek csapatépítője.
  • Május 1, szerda, Boldog Özséb Ministránscsoport kirándulása Esztelnekre
  • Május 3 – Első péntek: de. meglátogatjuk a betegeket. Du. 4 órakor a Rózsafűzér Társulatok találkozója a templomunkban.
  • Május 4, – Első szombat. du. 5-6-ig szentségimádás.
  • Május 5, Első vasárnap – du. 4-5-ig szentségimádás