Egyházközség

Egyházközségünk története

Kézdivásárhely nyugati felében, mivel a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején új tömbháznegyed épült, mely távol esett a Szentháromság plébániatemplomtól, szükségessé vált egy új templom építése az új városrészben lakó hívek számára.

Nagy Imre főesperes-plébános idejében, 1986-ban kezdődött a templomépítés, amit 1987-ben szentelt fel Jakab Antal püspök. Kezdetben a szentmiséket és a hittanórákat tartották az új templomban és a hittanteremben, majd 1998-ban önálló plébániává szervezték.

Az első kinevezett lelkipásztorok: Ferenczi Árpád plébános és Ferenczi István segédlelkész. Ezután megkezdődött az egyházközség megszervezése. A hívek száma a 2000-ben kiadott főegyházmegyei sematizmus szerint 10 858. 2003-ban tornyot építettek a templomhoz, mivel ezt a kommunista időben, a templom építésekor nem engedélyezte a rendszer.

2004-ben dr. Kerekes Lászlót nevezték ki plébánosnak, segédlelkésznek pedig Kovács Pétert. 2005-ben elkészült a templom főbejárata. Ugyancsak 2005-ben a kantai Szentháromság plébániára segédlelkészt neveztek ki, így a Boldog Özséb egyházközségből 2005 júliusában 2500 hívőt a Szentháromság plébániához csatoltak vissza. A munkanélküliség következtében nagyon sokan a környező falvakba költöznek vissza vagy külföldre távoznak.

2006-ban új segédlelkész érkezett György Mihály-Levente személyében.

2015-ben új segédlelkész érkezett Hajlák Attila István személyében.

2019-ben új segédlelkész érkezett Kovács József személyében.

2020-ban ft. Kovács Pétert nevezték ki plébánosnak.